ÁSZF

Általános szerződési feltételek

ZENA HOTEL

H-8380 Hévíz, Széchenyi utca 6.

 • Üzemeltető: LAJU 2004 Kft.
 • 9400 Sopron, Bécsi út 4521/3 hrsz.
 • Adószám: 13430665-2-08
 • Ügyvezető: Vadon Virág
 • NTAK szám: SZ21030427

Tartalom

 1. Szolgáltató adatai
 2. Általános szabályok
 3. Szerződő fél
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. Lemondási feltételek
 6. Árak
 7. Fizetés módja, garancia
 8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 9. Háziállatok
 10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 11. Elhelyezési garancia
 12. A vendég betegsége, halála
 13. A Szerződő fél jogai
 14. A Szerződő fél kötelezettségei
 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 16. A Szolgáltató jogai
 17. A Szolgáltató kötelezettsége
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 19. Titoktartás
 20. Vis maior
 21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
 22. Szerzői jog
 23. Weboldal
 24. Felhasználás és adatvédelem

1. A Szolgáltató adatai

 • Név: LAJU 2004 Kölcsönző és Szolgáltató Kft.
 • Szálloda székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 6.
 • Székhely: 9400 Sopron, Bécsi út 4521/3 hrsz
 • Levélcím: 9400 Sopron, Bécsi út 4521/3 hrsz
 • Tel: + 36 83 542 300
 • E-mail: zena@zenahotel.hu
 • Adószám: 13430665-2-08
 • EU Adószám: HU13430665
 • Cégjegyzékszám: 08-09-012797

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.


3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén -szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.


4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. A szálláshely minden megrendelést írásban igazol vissza.
A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését. A szálláshelyek elérhetősége a szálláshely weboldalán kerül feltüntetésre.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött százalékban a szolgáltatás ellenértékére, mely 100%. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.5. Közvetített szolgáltatások:
A szálláshelyen igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája, a szálláshely recepcióján elérhető.

4.6. az ajánlatok érvényessége:
A LAJU 2004 Kft által üzemeltetett szálláshelyek ajánlatai - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással és dinamikus foglaltsághoz igazodott árakon állnak a Vendégek rendelkezésére.

4.7. A szállodába történő érkezés-távozás:
A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.


5. Lemondási feltételek

5.1. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően kiemelt és ünnepi időszak vonatkozásában 30 nappal érkezés előtt egyéb esetekben legkésőbb 7 nappal, vis major esetben érkezésig írásban tájékoztatja az érintett szállodát.

5.2. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az alábbiak szerint van lehetőség:

 • helyi idő szerint az érkezés napja előtti 7
 • kiemelt és ünnepi időszakban 30 nappal délután 4 óráig.

a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a következők szerint áll fenn: helyi idő szerint az érkezés napján délután 17 óráig.

b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint nem érkezik meg az alábbiak szerint: helyi idő szerint az érkezést követő nap hajnali 2 óráig és nem jelzi előre, hogy ennél
későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű szállásdíjat kötbérként érvényesíti.
Lemondási határidők egyéni és csoportos foglalások esetén – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik:
A megrendelt szolgáltatások ingyenes lemondása a foglalás visszaigazolása után 24 órán belül lehetséges, amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik. A lemondási díj az alábbi összegben és feltételek szerint kerül felszámításra:

Standard időszak

 • Érkezést megelőző napok száma
  maximum 7 nappal érkezés előtt 7 nappal érkezés előtt és meg nem jelenés esetén
 • Tartózkodás/Szállás reggelivel/félpanzióval
  lefoglalt szolgáltatások 50%-a, lefoglalt szolgáltatások 100%-a

Kiemelt és ünnepi időszak

 • Érkezést megelőző napok száma
  maximum 30 nappal érkezés előtt 7 nappal érkezés előtt és meg nem jelenés esetén
 • Tartózkodás/Szállás reggelivel/félpanzióval
  lefoglalt szolgáltatások 50%-a, lefoglalt szolgáltatások 100%-a

A LAJU 2004 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor a fentiektől eltérő elállási feltételek is rögzítésre kerülhetnek.

5.3 A szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

5.4. Az online bankkártyával a Saferpay felületen történő fizetés időpontját követően megilleti az ügyfeleket a 14 napos indoklás nélküli elállási jog.


6. Árak

6.1. Az aktuális szállás-árak a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató minden esetben a magyar jogszabályi előírásokban hatályos Áfa tartalommal jeleníti meg az árakat. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni. A szolgáltató a hatályos (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshely weboldalán, szerződött partnerei off-line illetve on-line felületein weboldalán kerülnek meghirdetésre.

6.5 A gyermekekre vonatkozó kedvezmények szálláshelyenként eltérőek lehetnek, a konkrét árak az adott ajánlat oldalán érhetőek el.

6.6.A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több mint 5 szoba (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.


7. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére fizetési garanciát kérjen és arra a szállás elfoglalásának napjáig de legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. Kizárólag egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra, előauthorizációra kerül,

b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére átutalással, online bankkártyás fizetéssel

c) kérheti a megrendelt szolgáltatás érkezéskor a szállás elfoglalása előtti készpénzben vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel történő kiegyenlítését

7.3. A Szerződő fél számlája a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató által rögzített napi árfolyamon kerülhet átszámításra („Six Payment Services „ Exchange Rates for base Currency Forint” napi árfolyam jelenés alapján).
Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, V-PAY, Mastercard, online bankkártyás fizetés (SIX PAYMENT linkpayment services), valamint lehetőség van a weboldalon keresztül bizonyos szolgáltatásokat online fizetési lehetőség keretén belül megvásárolni quasi webshop alkalmazásként: ilyen szolgáltatások az utazási csomagajánlatok érték, fix árú és egyedi utalványai.

7.4. A Szerződő fél számlája a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató által rögzített napi árfolyamon kerülhet átszámításra („Six Payment Services „ Exchange Rates for base Currency Forint” napi árfolyam jelentés alapján).
Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, V-PAY, Mastercard, online bankkártyás fizetés (SIX PAYMENT linkpayment services), valamint lehetőség van a weboldalon keresztül bizonyos szolgáltatásokat online fizetési lehetőség keretén belül megvásárolni quasi webshop alkalmazásként: ilyen szolgáltatások az utazási csomagajánlatok érték, fix árú és egyedi utalványai.
Ezen „webáruházunk” részére a Worldline biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a szolgáltató fizetőoldalára-Saferpay-, így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az internetes áruház, az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében a worldline alkalmazza a 3D Secure, azaz Verified by Visa/MastercardSecure Code (VbV/MSC) szolgáltatást.

7.5. Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (Széchenyi Pihenő Kártya, továbbá külön szerződés, megállapodás alapján; ajándékutalvány, voucher stb.) melyek mindenkori, aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél részére tájékoztatásul ismerteti. Foglalás esetén e tárgyban a Szerződő fél számára javasolt a kiválasztott készpénzkímélő fizetési eszközzel való fizetés lehetőségének tisztázása. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálláshely kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratának (személy igazolvány, vezetői engedély, útlevél) bemutatását. A vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálláshely megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

7.6. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.

7.6. Késedelmes teljesítés
A LAJU 2004 Kft. felszámítja a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a vállalkozások és a szerződő hatóságok késedelmesen teljesített számlái tekintetében esetenként 40,00 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget (a továbbiakban: behajtási költségátalány), mely tényt az 1. fizetési felszólításban szerepeltet. A behajtási költségátalány az első fizetési felszólítás dátumával válik esedékessé, teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól (a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető).
Késedelmes teljesítés esetén a LAJU 2004 Kft. a Ptk. alapján járó késedelmi kamatot jogosult felszámítani, kivéve ha a két fél között létrejött szerződés ettől eltérően rendelkezik.
A LAJU 2004 Kft. az alábbi sorrendet alkalmazza a tartozások befolyásának könyvelése és a követelések kiegyenlítése során jogi eljárások alkalmával: 1. Tőke, 2. Jogi eljárási díjak, végrehajtót megillető költségátalány, 3. Behajtási költségátalány, 4. Késedelmi kamat, 5. Ügyvédi költségek


8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a szállást a Szolgáltató által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján (Check in) illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás napján (Check out). Ennek időpontja: Check-in: 14:00 óra az érkezés napján és Check-out: 10:00 óra az elutazás napján, mely időpontok szezononként és egyedi esetekben változhatnak előzetes tájékoztatás alapján.

8.2. Késői távozás/korai érkezés előre egyeztetett módon és meghatározott díj ellenében lehetséges.

8.3. Amennyiben a vendég a szállást reggel 6:00 óra előtt el akarja foglalni, úgy az előző éjszaka szállást köteles megtéríteni.


9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyén háziállat elszállásolása engedélyezett a speciálisan erre rendszeresített szoba egységeinkben. Az aktuálisan érvényben lévő feltételek mellett engedélyezzük felár ellenében a szolgáltatás igénybevételét. Ebben az esetben kauciót is kérhetünk, melynek aktuális mértéke a recepción elérhető.

9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

9.3. Vakvezető kutyák megengedettek.


10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt

b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

c) a Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.


11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A Szolgáltató köteles:

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

11.4. A Szolgáltató a szálláshelyeit a kereslethez igazodóan, rugalmasan üzemelteti.
A Szolgáltató üzemszünetet rendelhet el, de tekintettel a helyzet folyamatos változására, fenntartja a jogot arra, hogy a szálláshelyeket újranyissa, vagy a már megnyitott egységeket a kereslet alakulása függvényében visszazárja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa visszaigazolt foglalás esetében a 11.2. pontban foglaltak szerint jár el, amennyiben a Szerződésben szereplő szolgáltatások a jelen pont szerinti üzemszünet miatt nem biztosíthatók.
A Szolgáltató minden olyan esetben, amikor a beérkezett és általa visszaigazolt foglalást az adott egységben nem tudja nyújtani, legkésőbb az érkezés napját 5 nappal megelőzően e-mailben, és ha a vendég a telefonszámát rendelkezésre bocsátotta, akkor legkésőbb az érkezés napját 4 nappal megelőzően telefonon is megkísérli felvenni a vendéggel a kapcsolatot. A Vendég a Szolgáltató által felajánlott másik egységet nem köteles elfogadni és a foglalástól minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat. A szolgáltatás feltétele, hogy a hatályos  kormányzati intézkedések a szálláshely szolgáltatás nyújtását lehetővé teszik.


12. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12.3. Amennyiben a vendég részére a hatóság házi karantént rendel el, úgy köteles a Szolgáltató részére a foglalás esetleges meghosszabbításával kapcsolatos szolgáltatási díjat megfizetni.


13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével  kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.


14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyein. A gyermekek által okozott esetleges károkért a Vendég teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységeibe.


15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.


16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.


17. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

c) a szállás szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálláshely központi recepcióján, írásban élhet kifogással. A szálláshely a panaszokat öt munkanapon napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.


18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég ezeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának megőrzésre adta át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tartott, és erről az átvételről mindkét fél által hitelesített dokumentum készült.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette (és erről az átvételről mindkét fél által hitelesített dokumentum készült), vagy a kár olyan okból következett be,  melyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés mértéke minden esetben a vonatkozó jogszabályok által meghatározott érték lehet.

18.4. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.


19. Titoktartás

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.


20. Vis maior

20.1. Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járvány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.


21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

21.1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.


22. Szerzői jog

23.1. Cookie-k

Weboldalaink (www.zenaheviz.hu) látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merevmeghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon, és személyessé téve online élményét.

23.2. Analitika

Egy Weboldal analitikai eszközt használunk, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják látogatóink internetes oldalunkat. Amikor Ön felkeresi internetes oldalunkat, cookie-kat hozunk létre azzal a céllal, hogy rögzítsük, mire keresnek rá internetes oldalunkon, illetve, hogy személy szerint nem azonosítható információt nyerjünk erről. Ez az eszköz segít nekünk javítani az Ön online élményét, és fokozni internetes oldalunk felhasználóbarát jellegét. Soha nem használjuk személyes információ gyűjtésére. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, azonban Ön ezeket kitörölheti, vagy automatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár “Segítség” címszavát válassza, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, nem fogadja el a cookie-kat.

23.3. Hírlevél feliratkozás

A név és az e-mail cím önkéntes módon történő megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére a LAJU 2004 Kft. elektronikus levelet küldjön. A LAJU 2004 Kft. biztosítja azt, hogy a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozzon a zena@zenahotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

23.4. Remarketing kód

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.


24. Felhasználás és Adatvédelem

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen szálláshely és weboldal üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási Feltételek

A honlapunkon (www.zenaheviz.hu) található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak tartalmát: logo, szövegek, képek, táblázatok és diagramok más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyeznek el, és ezzel ártanak vagy árthatnak jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.
A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Szobafoglalás